2018 m. Lietuva ir lietuviai visame pasaulyje minės Atkurtos Lietuvos 100-mečio jubiliejų. Garbingas mūsų šalies valstybingumo jubiliejus, tai ne vien sukaktis, bet, visų pirma, gera proga pažinti savo šalies istoriją, permąstyti valstybės kelią ir įvertinti nuveiktus darbus. 

     Spalio 11d. Pivašiūnų gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Bareikienė organizavo susitikimą su  žurnalistu ir istorinių dokumentinių filmų autoriumi Rimu Bružu.  Lektorius I-IV gimnazijos klasių mokiniams vedė paskaitą – seminarą ,,Istorijos perimetrai“. R.Bružas suprantamai ir įdomiai papasakojo gimnazistams apie sudėtingą mūsų valstybės kūrimosi laikotarpį, kai formavosi Lietuvos Respublikos sienos (1918 – 1939 m.). Seminaro metu buvo paminėti svarbiausi istoriniai įvykiai, kurių dėka atsiskleidė jaunos valstybės kova už teisę būti, vykusi labai sudėtingomis ir dažnai nepalankiomis aplinkybėmis.

      Pilietiškumo ir patriotizmo skatinimo renginiai labai reikalingi šiandieninėje mokykloje. Džiugu, kad yra daugybė žmonių, kuriems svarbi mūsų tautos istorija, kad jie negaili savo laiko, archyvuose ieškodami dažnai šokiruojančių faktų, ir dalinasi sukauptomis žiniomis su jaunąja karta.

     ,,Istorijos perimetrai“ – tai  paskaita, kuri suteikė įdomių ir vertingų Lietuvos istorijos žinių, tai įsimintinas ir prasmingas renginys minint Atkurtos Lietuvos 100 metų jubiliejų Pivašiūnų gimnazijoje.

 

                                                                                                    Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

                                                                                                     Vilija Bareikienė