Alytaus rajono Pivašiūnų amatų centro ansamblis "Milvysta" buvo sumanytas iš trijų ten dirbančių ir gražiai dainuojančių darbuotojų vardų: Milda, Vytas ir Stasė.

Pasižiūrėkite video reportažo: