Danielius Jakubavičius

Pivašiūniškis muzikantas Pranas Zajankauskas kovojantiems ukrainiečiams sukūrė dainą rusų kalba.

Video: