Danielius Jakubavičius

Punios seniūnijos žmonių iniciatyva buvau pakviestas į Punios ^v. apaštalo Jokūbo bažnyčioje vykusią iškilmingą Pirmosios Komunijos šventę.

Apie tai nemažas pluoštas nuotraukų ir video: