Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką 

Petras BINGELIS Lietuvos valstybinio Kauno choro meno vadovas ir  vyriausiasis dirigentas, profesorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.

   Petras Bingelis gimė 1943 m. sausio 3 d. Varėnos rajono Mardasavo kaime. 1969 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją , stažavosi Leipcigo Felikso Mendelsono-Bartoldžio vardo aukštojoje muzikos mokykloje.  1969 m. pradėjo vadovauti Kauno valstybiniam  chorui.  Nuo 1970 m. Lietuvos dainų švenčių, įtrauktų į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, vyr. dirigentas bei meno vadovas. Nuo 1996 m. Pažaislio muzikos festivalio įkūrėjas ir meno vadovas. P. Bingelis yra Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos  Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros profesorius.
  P. Bingelio kūrybinė veikla sulaukė aukščiausių įvertinimų. 1993 m. jam paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 1995 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu, 2003 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi, 2013 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk šviesą ir tikėk“.

     P. Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras yra koncertavęs  Varėnoje, Dubičiuose, Perlojoje, Merkinėje, Senojoje Varėnoje. Nuostabų koncertą varėniškiams choras padovanojo 2016 m. Vasario 16-osios dienos iškilmingame minėjime, vykusiame Varėnos kultūros centre.

   2013 m. Merkinėje vykusiame iš Varėnos krašto kilusių arba čia sodybas turinčių žymių šalies, meno ir mokslo žmonių susitikime Petras Bingelis prisipažino, jog kur bekoncertuotų, visada prisimena gimtąjį Mardasavo kaimą, Merkinę ir semiasi iš jų tvirtybės (Giružis. – 2013, rugs. 13, p. 3).    

                                                                       Parengė  Elena Glavickienė

Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštoyros skyriaus vedėja