Rūta Averkienė


Šį sekmadienį, liepos 18 d., Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio  bažnyčioje vyks  Šv. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai ir Vytauto Didžiojo paminklo jubiliejinė devyniasdešimtmečio šventė.

Šv. Mišios bus aukojamos už tuos, kurie statė, saugojo, remontavo, puoselėjo ir prisidėjo prie paminklo išlaikymo. Po Šv. Mišių prie Vytauto Didžiojo paminklo vyks iškilmingas minėjimas, koncertuos Varėnos kultūros centro choras „Harmonija“, aktoriai Gintvilė ir Perlis Vaisietos, Perlojos kultūros centro folkloro ansamblis „Ėglis“ ir liaudiškos muzikos kapela. 

Perlojos istorijos muziejuje veiks paroda.

Kviečiame dalyvauti minint jubiliejinę įdomią istoriją turinčio Vytauto Didžiojo paminklo sukaktį!