Rugpjūči mėn. 7 d. 17 val. Varėnos rajono Perlojos kultūros centro salėje - Varėnos seniūnijos audėjų divonų paroda "Margi audimo raštai".

Kviečiame atvykti!