Susitikom dar kartą,

Taip seniai nesimatę,

Kelios mūs kaimo  kartos –

Kaip istorija metų.

Susitikom seneliai

Su vaikais ir anūkais.

 Pasidžiaukim, kol galim

Ir kartu pabūkim.

 

                 Pavarėnio kaimas yra Varėnos rajone, kuriame iki 1938 m. buvo 25 sodybos, sustatytos abipus kelio ūlyčios. Didžiąją dalį kaimo gyventojų sudarė Saulėnai (16 šeimų). Nuo 1938 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius.

                      2009 06 06 vyko Varėnos raj. Pavarėnio kaimo gyventojų susitikimas. Jame dalyvavo per 100 žmonių. Pavarėnio kaimo gyventojų susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis  Babriškių šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, kurias aukojo parapijos klebonas Pranciškus  Čivilis, kuriam 2009 m. buvo suteiktas Lietuvos Šviesuolio vardas. Po šv. Mišių buvo pagerbti mirusieji,  aplankant jų kapus. Kaimo pradžioje visus susitikimo dalyvius pasitiko užrašas „Sveiki  sugrįžę į gimtą kaimą“. Šventinio renginio atidarymo ceremonija prasidėjo prie kaimo simbolio  akmens „Marcynuko“, kaimo vėliavos pakėlimu ir kaimo himno atlikimu (himno autorė Scholastika Kavaliauskienė, muziką sukūrė muzikos mokytojas Stasys Zenkevičius). Šventę pradėjo organizacinio komiteto pirmininkė, 2002 metų mokytoja Marytė Saulėnaitė -  Zenkevičienė. Renginyje poezijos eiles skaitė keturių kartų atstovai. Vėliau sveikinimo žodį tarė Varėnos seniūnijos seniūnas Juozas Balevičius. Susitikime prisiminimais dalijosi vyriausiosios kaimo gyventojos Marytė Saulėnaite Bakanavičienė, Jadvyga Saulėnaitė Zagorskienė. Visi vyresnieji kaimo gyventojai buvo pagerbti įteikiant jiems atminimo medalius. Oficialios renginio dalies pabaigoje visi dalyviai buvo pakviesti įsiamžinti bendroje kaimo gyventojų nuotraukoje. Po to visi renginio dalyviai tolimesniam bendravimui buvo pakviesti bendroms vaišėms į Bakšio sodybą. Vaišių metu skambėjo šeimų dainos, posmai, pasakojimai, prisiminimai apie gimtą kraštą, vaikystę, išsipildžiusias ir neišsipildžiusias svajones.

                      Po susitikimo buvo priimtas bendras nutarimas, kad kiekvienų metų birželio mėn. pirmąjį šeštadienį bus tęsiama kaimo gyventojų susitikimo tradicija.

  .