Kovo 10-ą dieną Butrimonių gimnazijoje vėl vyko integruoto ugdymo diena, kurios visos veiklos buvo tikslingai suplanuotos ugdyti ne tik mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bet ir tapo didele patriotiškumo bei pilietiškumo pamoka.

Paminėtas Nepriklausomybės atkūrimo 30-metis ir poeto jubiliejus

Šiemet sukanka 30 metų nuo Nepriklausomybės atkūrimo, ir šiame kontekste minimos tautos poeto Justino Marcinkevičiaus 90-osios gimimo metinės yra savaime iškalbingas faktas. Būtent todėl Butrimonių gimnazijoje vykusio renginio svarbiausias akcentas buvo poeto ir nepriklausomybės atkūrimo sąsaja. Gimnazijos direktorius Valdas Valvonis sveikindamas bendruomenę su  iškilia istorine data linkėjo pilietiško požiūrio, patriotiškumo širdyje ir veikloje, puoselėti savyje lietuviškumą. Pranešimą apie Kovo 11-osios svarbą ir reikšmę valstybei skaitė istorijos mokytoja Dalia Adžgauskienė. Kalbėdama apie 30-ąjį Lietuvos laisvės pavasarį, mokytoja priminė legendinius 1990-aisiais skambėjusius žodžius „Lietuva bus laisva“ ir linkėjo kiekvienam prisiimti atsakomybę už demokratinės valstybės kūrimą bei jos laisvės gynimą.

Renginį itin papuošė ir jautrias sielos stygas palietė muzikos mokytojos Neringos Valvonienės vadovaujamų mišraus ansamblio, choro, gimnazistės Deimenos Ramančiuckaitės atliktos dainos apie partizanus ir Lietuvą.

Justinas Marcinkevičius pagerbtas skaitant jo poeziją – jautriai, įtaigiai, viltingai. Būtent taip suskambėjo gimnazistų skaitomos poeto eilės, kuriose – gimtoji žemė ir kalba, žmogus ir tėvynė. Trumpai apžvelgiant poeto asmenybės reikšmę, buvo pabrėžtas glaudus Justino Marcinkevičiaus ryšys su savo tauta, nepriklausomybės viltimis ir nekvestionuojama poeto moralinio autoriteto jėga valstybės istorijoje.

Tradicinės Lietuvių kalbos dienos

Būtent tarp dviejų iškilių valstybei datų – Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios – gimnazijoje 5-us metus vyksta Lietuvių kalbos dienos (LKD), kurias organizuoja lietuvių kalbos mokytojos Renata Balčiūnienė, Dana Gecevičienė, Irena Šimanskienė. Kaip visada, pradinių klasių mokytojos su ugdytiniais taip pat įsitraukė į šį gražia tradicija tapusį renginių ciklą. Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio ir poeto Just. Marcinkevičiaus, sakiusio, kad „visa, kas susiję su kalba, yra šventa“, jubiliejaus kontekste vykstančios Lietuvių kalbos dienos yra prasminga šios istorinės aktualijos dalis. Jų tikslas – skatinti aktyviau puoselėti savo kalbą. Šiemet LKD veiklos vėl buvo įvairios ir natūraliai integruotos į ugdymo procesą, ypač lietuvių kalbos programos turinį. 5-8 klasių koncentre per lietuvių kalbos pamokas buvo skaitomos ir aptariamos gražiausios lietuvių sakmės, o tokia veikla, integruota su daile, istorija, geografija ir netgi fizika, skirta paminėti etnologės Pranės Dundulienės 110-ąsias gimimo metines.

„Lietuvių kalbos tėvu“ vadinamam kalbininkui Jonui Jablonskiui atminti (šiemet sukanka 160 metų) 5-8 ir I-III g klasių mokiniai su klasių vadovais, konsultuojami lietuvių kalbos mokytojų, parengė plakatus „Švari galva – švari kalba“. Informatyvūs, estetiški, kokybiško turinio plakatai (gera mokomoji priemonė kiekvienam gimnazijos bendruomenės nariui tobulinti savo kalbėseną) rado vietą gimnazijos fojė ir neabejotinai gali būti panaudojami kaip netradicinio ugdymo elementas.

Paminint rašytojo Kazio Borutos 115-ąsias gimimo metines ir pasirinkus gražiausius, prasmingiausius jo romano „Baltaragio malūnas“ epizodus, pradinėse, 5-8 ir I-II g klasėse surengtas dailyraščio konkursas, o per pamokas sugrįžta prie romano tautosakiškumo, aptartas meno santykis su liaudies kūryba.

Vyko ir raštingiausio mokinio konkursas, skirtas atminti poetą ir kalbininką Antaną Baranauską (sukako 185-eri). Gimnazijos bendruomenė rašė ir Nacionalinį diktantą. Visą savaitę fojė esančio televizoriaus ekrane buvo pateikiami taisyklingos  kalbos vartosenos pavyzdžiai iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklalapio, tad kiekvienas galėjo mokytis taisyklingos kalbos.

Baigiamajame LKD renginyje kovo 10-ąją dailyraščio, raštingiausio mokinio konkursų nugalėtojai buvo apdovanoti padėkų raštais.

Karjeros ugdymo diena gimnazistams

Gimnazijoje vyko 8, I-IV g klasių mokinių susitikimas su Marijampolės kolegijos atstovais: Studijų ir karjeros skyriaus vadove Ilona Mulerenkiene, IT ir elektronikos studijų centro vadovu Artūru Lazausku, keletu kolegijos studentų, tarp jų ir Turkijos Ardahano, Sakarijos universitetų studentais, studijuojančiais Marijampolės kolegijoje pagal „Erasmus+“ studijų mainų programą. Buvo pristatytos kolegijos studijų programos, priėmimo tvarka, valstybės finansuojamų studijų peripetijos, mokiniai atliko karjeros kryptingumo testą. Atvykusi komanda su mokiniais taip pat  žaidė žaidimą naudodama Kahoot platformą, o žaidimo nugalėtojus apdovanojo.

Vyko dar vienas susitikimas su buvusiu gimnazijos mokiniu Mantu Makulavičiumi -VGTU Mechanikos fakulteto komunikacijos vadybininku, Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros laboratorijos inžinieriumi, projekto „Ateities inžinerija“ konsultantu. Jis pasidalijo savo sėkmės istorija, pristatė VGTU bei Mechanikos fakultetą ir studijų programas, mokiniams pademonstravo realų robotuką ir asmeninį 3D spausdintuvą, kurį paliko dovanų palinkėdamas tobulėti.

 

Visa integruoto ugdymo diena gimnazijoje buvo neabejotinai naudinga ir prasminga: mokinių bendrųjų, dalykinių bei karjeros kompetencijų ugdymas, kultūrinio, istorinio akiračio plėtimas, pilietinio požiūrio formavimas tampa pagrindu augti patriotiškam žmogui, ateityje dalyvausiančiam kuriant valstybės gyvenimą. 

Butrimonių gimnazijos mokytoja Renata Balčiūnienė