Vasario 21 d. Kabelių bibliotekos bibliotekininkė Antanina Kibirkštienė ir kultūros centro direktorė Eglė Miškinytė pakvietė kaimo bendruomenę pasiklausyti paskaitos „Kaip prisijaukinti kalbą “, skirtą Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti.

Paskaitą sutiko paskaityti Kabelių kaimo gyventoja Danutė Valentukevičienė – lietuvių filologijos magistrė, apgynusi du tiriamuosius darbus iš Kabelių tarmės „ Ašašninkų šnektos akcentuacija ir fonoteka“ ir „Kabelių šnektos asmenavimo sistema (vientisinės formos)“. 

Paskaitoje „Kaip prisijaukinti kalbą“ buvo kalbama apie Kabelių šnektos savitumą, jotvingių kalbos reliktus; kalbininkus, tyrusius tarmę; pateikiama įdomių pavyzdžių iš Šklėrių, Musteikos ir Kabelių kaimų. Buvo nevengiama provokacijos, pvz.: kodėl pasieniečiai išsigąsta išgirdę kai kuriuos vietovardžius; ar pravardžių kūrimui reikalingas išradingumas; kaip šuo padėjo sukurti vietovardį ir daug kitų įdomių dalykų. Danutė pamokė, kaip rinkti ir užrašyti tarminę kalbą.

Į paskaitą atvyko ne tik Kabelių gyventojai, bet ir nemažas būrys Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojų, Varėnos rinktinės Kabelių užkardos atstovai. Nors paskaita užtruko daugiau valandos, bet jai pasibaigus, išeiti neskubėjo niekas .Tą vakarą dar ilgai vyko įdomi diskusija apie Kabelių krašto šnektą, jos pateikėjus, garsius kalbininkus, tyrusius šio krašto tarmę. O tai dar kartą patvirtino, kad gimtoji kalba yra jėga, kuri vienija ir jungia žmones kaip tautą, apsprendžia atskiro žmogaus mąstymą, elgseną, pasaulio suvokimą, saugo tautą nuo išnykimo ir dvasinio skurdo. Dėkojame Danutei, kad leido mums suprasti, kad mes gal per mažai saugome ir vertiname savo gimtąją kalbą. 

Kabelių bibliotekos bibliotekininkė Antanina Kibirkštienė