Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 2021 metų užimtumo didinimo programą ir jai  įgyvendinti skyrė 184,7 tūkst. eurų.  Planuojama, kad šiemet 140 rajono gyventojų pasinaudos įvairiomis įsidarbinimo priemonėmis. 

Prognozuojama, kad šiemet pagal Alytaus rajono užimtumo didinimo programą laikinai įsidarbins 40 rajono gyventojų bedarbių, terminuotam arba pastoviam darbui – 3, užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos bus suteiktos 80 asmenų, 20 įsidarbinusių bedarbių pasinaudos kelionės išlaidų į darbą ir atgal kompensacijomis. 

Užimtumo didinimo programa skirta siekti kuo didesnio gyventojų užimtumo, kad jie turėtų galimybę ugdyti darbo įgūdžius ir dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, sudaryti galimybes ieškantiems darbo asmenims greičiau integruotis į darbo rinką ir užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, įgyti motyvaciją tolimesnei darbo paieškai, sumažinti nedarbą Alytaus rajono savivaldybėje. 

Šiemet užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimui skirta 87 tūkst. eurų. Planuojama teikti psichologo ir motyvavimo paslaugą, lydimąją pagalbą, konsultavimo tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugą 80-čiai asmenų. Tokios paslaugos pradėtos teikti 2020 m. Jomis pasinaudojo 125 rajono gyventojai, iš kurių 14 jau įsidarbino, 3 pradėjo mokytis, likę tęsia dalyvavimą modelyje. 

Pagal Alytaus rajono užimtumo didinimo programą šiemet numatoma įdarbinti apie 40 asmenų vidutinei 3 mėn. trukmei su galimybe sutartį pratęsti, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Vidutinė 1 asmens 3 mėnesių dalyvavimo programoje kaina (be modelio) – apie 2190 eurų.  Darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti laikinuosius darbus, atrenka savivaldybės administracijos Darbdavių atrankos komisija. Dalis laikinųjų darbų bus Alytaus rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros tvarkymas ir socialinių paslaugų teikimas. 

Bedarbius įdarbinusiems darbdaviams bus skiriama 60 proc. darbo užmokesčio kompensacija. Ją galės gauti viešosios įstaigos, verslo įmonės, bendruomenės, kitos ne pelno siekiančios organizacijos, kurios registruotos ir vykdo veiklą Alytaus rajone, taip pat - rajono gyventojai, dirbantys pagal individualios veiklos pažymą, ūkininkai.

Taip pat numatoma lėšų skirti darbo priemonėms, reikalingoms laikiniesiems darbams atlikti, įsigyti, bei apie 300 eurų - kelionės išlaidoms į darbą ir atgal kompensuoti dirbantiems laikinuosius darbus seniūnijose.

Įsidarbinusiems Alytaus rajono savivaldybės bedarbiams iš savivaldybės biudžeto bus skirta 10 tūkst. eurų kelionės į darbą ir atgal kompensacijoms. 2019 m. šia parama pasinaudojo 17 bedarbių, jiems išmokėta 2,9 tūkst. eurų, 2020 m. paramą gavo 20 įsidarbinusių bedarbių, jiems išmokėta kompensacijų už kelionę į darbą ir atgal – 4,9 tūkst. eurų.

Užimtumo didinimo programa finansuojama iš valstybės biudžeto – 174,7 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto – 10 tūkst. eurų

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Asociatyvi nuotr. Planuojama, kad šiemet 140 rajono gyventojai pasinaudos įvairiomis įsidarbinimo priemonėmis