„Išsilavinimas yra tai, kas lieka, kai užmirštame visa, ko mus mokė.“/Dž.S.Halifaksas/


  Išsilavinimas neatsiejamas nuo knygų ir skaitymo,todėl mes,bibliotekininkai,nuolat raginame skaityti,sugalvodami įvairiausias akcijas,įvairius renginius.


  Labai džiugu,jog mums pavyksta tai įgyvendinti – šiame išmaniųjų technologijų amžiuje daug yra žmonių,kuriems knygos niekas nepakeičia.Smagu,kad Pivašiūnų biblioteka turi nemažai tikrų savo draugų – skaitytojų,ypač džiugina jauni žmonės.


  Šiemet Pivašiūnų gimnazija išleido 61-ąją abiturientų laidą:sveikinimai,linkėjimai,brandos atestatai...Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriui Aivarui Vyšniauskui kilo puiki mintis pagerbti jaunus,aktyvius,skaitančius žmones.Dalyvaudamas brandos atestatų įteikimo šventėje jis padėkojo pačioms aktyviausioms bibliotekos skaitytojoms Auksei Čyžiūtei,Gabijai Puvačiauskaitei ir Dainorai Tereščenko,apdovanodamas jas Padėkos raštais,asmeninėmis dovanėlėmis bei gėlėmis.


  Dėkoju direktoriui už parodytą dėmesį skaitytojams. Norėčiau ir linkėčiau, kad tai taptų gražia tradicija. 


                                                              Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Pivašiūnų filialo vyresn. bibliotekininkė


                                                              Marytė Burneikienė