2017 m. liepos mėn. 28 d. Alytaus r.  Venciūnuose šauniai buvo Oninių šventė. Šio renginio iniciatorė Dalė Kočiūnė kaip visada pasistengė, jog ir koncertuojantiems, ir vietos žmonėms, atėjusiems į šio vakaro suėjimą, būtų gera ir smagu.

Vienintelei Onutei buvo įteikta dovanėlė bei palinkėta sveikatos ir ilgiausių metų.

Pateikiame renginio foto ir video reportažus: