Štai kokios šaunios Oninės dėka puikaus organizatoriaus Tautvydo Prieskienio rengiamos Kibyšių kaime Varėnos rajone!

Video: