Gyvenimo kelio pasirinkimas – dažnam jaunuoliui iššūkius kelianti užduotis. Daugiausia klausimų kyla tada, kai baigus mokyklą reikia pradėti galvoti apie ateitį, apie profesijos pasirinkimą ir kurį laiką mistiškai skambantį karjeros planavimo kelią. Visos mintys ir apmąstymai veda prie kelių pagrindinių klausimų: „kas aš esu?“, „kokios ateities aš noriu?“.  Nesuklysime sakydami, kad kiekvienas teisingas pasirinkimas prasideda nuo savęs pažinimo ir pasitikėjimo savimi. Taip yra ir renkantis profesiją: mokėjimas suvokti savo stipriąsias savybes, sąmoningumas, realistinis aplinkos suvokimas ir sugebėjimas formuluoti tikslus bei rasti efektyviausius jų įgyvendinimo būdus yra esminiai teisingo ir sėkmingą ateitį žadančio karjeros planavimo principai. Vedina šių siekių karjeros planavimo mokytoja Virginija Venčkauskaitė Pivašiūnų gimnazijos III gimn. klasės karjeros planavimo grupei pasiūlė ,,Karjeros pamoką kitaip“ Auto Moto Parke.

         III gimnazijos klasės karjeros planavimo grupės mokiniai Auto  Moto Parke susipažino su jaunuoju Alytaus rajono verslininku Luku Perminu, jis pasidalino savo sėkmės istorija, kaip baigęs Pivašiūnų gimnaziją ir išvykęs studijuoti į Daniją ir Meksiką sugrįžo į Lietuvą.  Mokiniams buvo pravesta edukacinė pamoka apie sportinius automobilius ir motociklus, gimnazistus sudomino  Frankenšteinas – savadarbis automobilis, šį automobilį Lukas pats sukūrė, tai buvo jo studijų Danijoje diplominis darbas. Mokiniai domėjosi velnio kubilo motociklais, kiekvienas pasėdėjo sportiniame automobilyje, bagyje, Frankenšteine bei ant Drifit triratuko ir motociklo. Karjeros pamoką vainikavo pasivažinėjimas su Monster Truc‘u.

         Tokios netradicinės pamokos didina mokinių pasitikėjimą savimi, skatina naudotis sukaupta patirtimi, motyvuoja išsiugdyti gebėjimus, svarbius profesinei karjerai. Pivašiūnų gimnazijos karjeros planavimo grupės tikslas bendras – pagaliau atrasti savo gyvenimo vietą. Ar rastume tokį, kuris nenorėtų jaustis socialiai saugus, finansiškai apsirūpinęs, aplinkinių gerbiamas bei dirbantis savo svajonių darbą? Tyrimais įrodyta, kad karjeros ugdymo paslaugos prisideda prie asmens mokymosi ir darbo motyvacijos kūrimo, geresnių mokymosi rezultatų, sėkmingo perėjimo iš vieno mokymosi lygmens į kitą bei padeda prisitaikyti nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje. Sprendimai, susiję su mokymusi, savirealizacija, profesija bei darbu, priimami visą gyvenimą, todėl karjeros ugdymo paslaugos taip pat yra aktualios visą gyvenimą. 

 

Pivašiūnų gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė Auksė Čyžiūtė

Pivašiūnų gimnazijos pirm. pavaduotoja Dainora Tereščenko