Alytaus rajono gyventojai turėtų suskubti ir pateikti seniūnijoms prašymus dėl mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti. Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mokiniams, kurie mokosi  pagal bendrojo ugdymo programas ar priešmokyklinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų šeimos  pajamas.

Norint gauti nemokamą maitinimą mokyklose nuo mokslo metų pradžios, reikėtų kreiptis iki rugsėjo 1 d. Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti  priimami iki spalio 5 dienos.

Iki rugpjūčio 30 dienos savivaldybė socialinę paramą skyrė 611 mokinių, manoma, kad ją galėtų gauti apie 950 rajono mokinių.

Dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti gali kreiptis šeimos, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 153 Eur. Tačiau  Alytaus rajono savivaldybės tarybos nustatytais atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, mokiniui iš gausios ar neįgaliųjų  šeimos ir kt.), patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, nemokamas maitinimas mokiniams mokyklose gali būti skiriamas ir su didesnėmis pajamomis. Taip pat nemokamas maitinimas mokiniams,  atsižvelgiant į šeimų gyvenimo sąlygas, išskirtiniais atvejais gali būti skiriamas, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui mažesnės kaip 202,98 Eur.

Vienkartinė 57 Eur parama mokinio reikmenims įsigyti vienam mokiniui skiriama iki mokslo metų pradžios arba mokslo metais, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos. Ši parama teikiama pagal mokinių gyvenamąją vietą

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus metus, pavyzdžiui, jei pasikeičia šeimos finansinė situacija ir atsiranda toks poreikis. Nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

Dėl socialinės paramos mokiniams (nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti)  vienas iš mokinio tėvų  turi kreiptis į seniūniją, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą. Kreipiantis reikia užpildyti prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti ir pateikti reikalingus dokumentus. Tokie dokumentai yra šeimos narių pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams kalendorinius mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir, priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos socialinei paramai mokiniams gauti. Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą (socialinę pašalpą ar kompensacijas) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, užtenka pateikti  laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Tavovaikas.lt nuotrauka