Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ šiais metais Alytaus rajono savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformalųjį vaikų švietimą skirta 51 564  Eur. 

Kaip sakė NVŠ programas rajono savivaldybėje kuruojanti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Jurgita Osinskienė, 2017–2018 m. akredituotos 25 NVŠ programos, atitikusios visus reikalavimus pagal šias kryptis: sporto ir sveikos gyvensenos, informacinių technologijų, muzikos, teatro, techninės kūrybos ir technologijų, pilietiškumo ugdymo ir savanorystės, verslumo skatinimo. 

2018 m. vasario–gegužės mėnesiais finansavimas skirtas 18 neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios apima įvairias sritis: sportą, dailę, teatrą, pilietiškumo ugdymą, informacines technologijas. Šias programas rajone įgyvendina 10 laisvųjų mokytojų, 2 viešosios įstaigos, 3 asociacijos.   

Didžiausias skaičius vaikų orientuoti į sportą – šiuos užsiėmimus lanko 298 vaikai. Antra pagal populiarumą sritis skirta pilietiškumo ugdymui. Šias programas lanko 187 vaikai. Informacinių technologijų programas lanko 51 mokinys, o daile susidomėjo 20, teatru – 18 vaikų. Iš viso užsiėmimus lanko 574 rajono mokiniai nuo 7 iki 19 metų. 

NVŠ lėšos skiriamos vadovaujantis kiekvienos savivaldybės patvirtintu Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu. 

Alytaus rajono savivaldybės informacija