Taip jau išėjo, kad 2008 01 13 d. apsilankėme Varėnos rajono Nedzingės bažnytkaimyje. Nors ir planavome ilgai neužtrukti, vistik gavosi atvirkščiai. Malonūs ir paprasti nedzingiškiai mums aprodė visa ką jie turi brangiausio ir matyt dėl savo vieningumo jie sovietmečiu neprarado savo tikrosios gyvenvietės pavadinimo.

Juk visi žinome, kad iš dzūkų "dz" atiminėjo "z", bet - Nedzingė, netapo Nedinge. Pasak nedzingiškių jiems net juokas ima iš Perlojos žinomos garbės Lietuvoje; tai kas, kad jie Vytauto paminklą pasistatę, o sutarimo, vieningumo tai niekas tokio neturi kaip jie. Šitiek dabar mažai gyventojų beturinčioje Nedzingėje buvo paliktas laisvalaikio centras (nors aplinkui rajone gal 6 panaikino), nes tiek jaunesni, tiek vyresni žmonės, negali po darbų apseiti be dainos ir šokių. Yra vaikų "Piemenukų" ir suaugusių "Nedzingėnų" folkloriniai ansambliai...  Matyt ne veltui kadaise ir pats partizanų vadas A.Ramanauskas - Vanagas Nedzingės Šv. Trejybės bažnyčioje šliūbą ėmė.