Neturintiems darbo Alytaus rajono gyventojams savivaldybė siūlo padirbėti bent laikinai, darbdaviams kompensuoja pusę įdarbintiems bedarbiams mokamo atlyginimo, o pastariesiems skiria kompensacijas už keliones į darbą. Tai priemonės, kuriomis siekiama mažinti gyventojų nedarbą.

Savivaldybei darbo rinkos politikos rengimui ir Užimtumo didinimo programos įgyvendinimui pernai buvo skirta 187,1 tūkst. eurų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, iš jų 87 tūkst. eurų – užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ar socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimui.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja Jolita Gruzinskienė sako, kad nedarbui rajone mažinti vykdomos kelios priemonės: laikino pobūdžio darbai, darbo užmokesčio dalinis kompensavimas (50 proc.)  darbdaviams, įdarbinusiems rajono bedarbius, būtinų įsidarbinti sveikatos paslaugų (priklausomybės ligų gydymas) teikimas, odontologinių (dantų protezavimo) paslaugų teikimas, užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas, įsidarbinusių Alytaus rajono savivaldybės bedarbių kelionės išlaidų į darbą ir atgal kompensavimas.

„Laikinuosius darbus pagal Užimtumo didinimo programą organizavo ir vykdė Alytaus rajono savivaldybės seniūnijos ir SĮ „Simno komunalininkas“. Buvo tvarkoma Alytaus rajono viešoji infrastruktūra, atliekami kiti laikino pobūdžio darbai. Pagal šią priemonę dirbo 45 bedarbiai. Darbo užmokesčio dalinio kompensavimo darbdaviams priemone pasinaudojo 2 rajono darbdaviai (1 ūkininkė ir 1 bendruomenė), kurie įdarbino 3 bedarbius terminuotiems darbams“, – sakė J. Gruzinskienė.

Per 2020 metus iš viso pagal programą buvo įdarbinti 48 bedarbiai. Seniūnijose ir SĮ „Simno komunalininkas“ dirbo 45 bedarbiai, rajono darbdaviai įdarbino 3 bedarbius.

„Siekiant sėkmingo bedarbių įsidarbinimo ir įsitvirtinimo darbo rinkoje buvo tęsiama 2018 metais savivaldybės tarybos patvirtinta priemonė – kelionės išlaidų kompensavimas į darbą ir atgal įsidarbinusiems Alytaus rajono savivaldybės bedarbiams. Šia priemone 2020 m. pasinaudojo 20 buvusių bedarbių“, – sakė Turto valdymo skyriaus vedėja J. Gruzinskienė.  

Lėšos kelionės išlaidų kompensavimui į darbą ir atgal įsidarbinusiems Alytaus rajono savivaldybės bedarbiams skirtos iš savivaldybės biudžeto. Kompensacijoms buvo panaudota 4,9 tūkst. eurų. Šią bedarbių įsidarbinimo ir įsitvirtinimo darbo rinkoje priemonę savivaldybė tęs ir 2021 metais.

Užimtumo tarnybos Alytaus skyriaus duomenimis, praėjusių metų gruodžio 1 d. nedarbas rajone buvo 17,5 proc. (šalyje 15,5), nedarbo augimui įtakos turi pandemija, karantininė situacija, darbo paieškos išmoka, kuri paskatino registruotis neaktyvius darbo rinkoje gyventojus.

Alytaus rajono savivaldybės informacija