Danielius Jakubavičius

Tęsiame toliau Vlado Krušnos video archyvų analizę. Atrodo, kad tai - begalybė! 

Šįkart pažiūrėkime 2002 metais Alytaus r. Santaikos kultūros namuose vykusį Motinos dienai skirtą koncertą "Motulės delnuose". Jame - vaikų ir saviveiklininkų dainos, šokiai, o pabaigoje ir pačių vaikų parodytas spektaklis.