Kai draikosi voratinkliai, kai žiburiuoja ant ražienų ir žalių stiebų, o varnėnų pulkai į pietus išsineša vasaros svajas, ne vieno mūsų paširdžius nusmelkia nerimas, sumišęs su džiaugsmu. Rugsėjis… Margaspalvių jurginų galvos siūbuoja vėjyje – rugsėjis. Virpulys vis dažniau nubėga medžių viršūnėmis – rugsėjis. Šiemet Pivašiūnų gimnazija pasitiko savo mokinius rugsėjo 3-iąją. Vaiskų ir šiltą rytą mokiniai, mokytojai ir tėveliai rinkosi į gimnazijos aktų salę. Tarsi rūkas ore vis sklandė vasaros prisiminimai, norėjosi būti miške, prie upės ar pas draugus, bet skambutis jau kvietė į klases. Šiemet jis pirmą kartą nuskambėjo 12 pirmokų. Nedrąsiai spausdami tėvelių rankutes, jie įžengė į Mokslo karalystę.

Malonius sveikinimo žodžius mokiniams ir jų tėveliams dovanojo LR Seimo narys L. Kasčiūnas, Alytaus r. mero pavaduotojas A.Balčiūnas, Pivašiūnų seniūnijos seniūnė R.Čelkonienė, Pivašiūnų gimnazijos direktorius P. Jauneika, klebonas monsinjoras V. Baublys, perskaitytas Alytaus r. mero A. Vrubliausko sveikinimo žodis. Visiems linkėta sėkmės, kantrybės kremtant karčias mokslo šaknis ir gražių akimirkų mokykloje.

Po šventės gimnazijoje buvo aukojamos šv. mišios Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčioje.

Pakiliai nusiteikusių mokinių, tėvelių bei mokytojų veiduose švietė šypsenos. Šventėje netrūko dainų, linkėjimų, giedros nuotaikos, kiekvienas apgalvojome savo norus ir siekius, sudėliojome žingsnelius ir pradėjome kelionę. Tegul ji būna sėkminga, lai rugsėjo pirmosios varpelis pažadina mumyse atradimo ir tobulėjimo džiaugsmą! 

Pivašiūnų gimnazijos informacija