Danielius Jakubavičius

Alytaus rajono kultūros centro darbuotojas Saulius Belickas pateikė įdomią video medžiagą, kurioje 1995 metais Luksnėnuose Alytaus rajone rengtas "Mis Moksleivė" konkursas.

Renginio organizatorė ir vedėja Genovaitė Švabienė: