Gruodžio 6 dieną Alytaus r. meno ir sporto mokyklos Miroslavo skyriuje vyko prevencinė – antikorupcinė popietė ,,Aš matau ir man ne tas pats“. Mokyklos bendruomenė kiekvienais metais įgyvendina įvairius mokinių ūgties prevencinius renginius. Šią savaitę paminėjome Tarptautinę antikorupcijos dieną. Labai svarbu, kad šiandienos jaunajai kartai būtų diegiamos dorinės vertybės, sąlygojančios nepakantumą korupcijai, kad mokiniai suprastų, kaip svarbu teisingumas, dora ir sąžinė. Sakoma: „Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnio“. 

Esame įsitikinę, kad aktualu ugdyti jaunų žmonių vertybines nuostatas, kurios būtų svarbios jaunų žmonių pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu. Šiandieninės popietės tikslas – skatinti mokinius išsakyti savo nuomonę, dėl jiems svarbių vertybių, ugdyti kritinį bei kūrybinį mąstymą, bendradarbiavimo įgūdžius ir žinoma atsparumą neigiamiems visuomenės reiškiniams. Pradinio muzikinio ugdymo fortepijono ir gitaros klasių mokiniai atidžiai analizavo žodžių sąvokas ,,sąžiningumas“ ir ,,tiesa“, kuriuos išdėstė savo šventiniuose laiškeliuose. Vyresniųjų klasių mokiniai muzikavo ir pagelbėjo diskusijos metu. Apibendrinant galima teigti, kad visi ugdymo metodai ir formos yra veiksmingi, nes teigiamos emocijos sustiprina teigiamas žmogaus vertybes.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija