Paskutiniąją rugsėjo mėnesio saulėtą dieną Alytaus rajono Mikalavo kaime buvo pašventintas paminklinis kryžius čia žuvusiems partizanams.

Gausiai susirinkę žmonės buvo pradžiuginti kultūros centro darbuotojų parengta dalykiška programa, kariškių orkestro pasirodymu bei atvykusių žuvusiųjų partizanų artimųjų iš Italijos nuoširdumu ir noru bendrauti.