Danielius Jakubavičius

Pristatau atskirai Lazdijų r. Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčios chorą.

Vargonininkė Simona Alksninytė.