Algirdas Vrubliauskas Alytaus rajono meras už visų didelį įdirbį, rengiant puikią šventę Punioje, reiškia nuoširdžią padėką ir tikisi, ir ateity glaudaus bendradarbiavimo, kuriant gražius projektus.