Birželio  12  d. Merkinės V. Krėvės gimnazijos 7 klasės mokiniai lankėsi VSAT Varėnos rinktinės Kabelių užkardoje. Viešnagė Pietų Lietuvos pasienyje mokiniams ir patiems pareigūnams paliko ne tik malonių įspūdžių, bet ir galimybę daugiau sužinoti apie pasieniečio profesiją, išgirsti šio krašto laisvės kovų istoriją.

Danutė VALENTUKEVIČIENĖ

Kabelių užkardos pareigūnai mokinių viešnagei kruopščiai rengėsi keletą savaičių: svarstė užsiėmimų temas, sudarinėjo planą, derino detales. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga nutarta mokiniams parengti trijų dalių edukacinę programą:
1) supažindinti su pasieniečio darbo specifika ir funkcijomis, pasieniečio profesija;

2) aptarti svarbiausius Kabelių krašto istorinius įvykius  ir Kabelių užkardos reikšmę  istoriniame kontekste; 3) aplankyti netoli užkardos esantį Pietų Lietuvos partizanų srities vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio buvusią vadavietę ir pagerbti partizano Andriaus Valentukevičiaus-Bijūno žūties vietą.

Kabelių užkardos vadas Andrius Beloručkinas atvykusiems mokiniams papasakojo apie Valstybės sienos apsaugos tarnybos uždavinius ir funkcijas, struktūrą ir istoriją, Kabelių užkardos pareigūnų darbą. Vyriausiasis specialistas Rolandas Austynas pristatė užkardoje turimus ginklus: paaiškino, kada ir kokiais atvejais jie naudojami, papasakojo trumpą kai kurių ginklų sukūrimo istoriją.

Vaikus labiausiai nudžiugino kinologų parengta programa. Mokiniai išgirdo, ne tik kaip dresuojami šunys, bet ir įsitikino, kad keturkojai pareigūnai yra paklusnūs, moka ieškoti daiktų ir žmonių, talkina pasieniečiams sulaikant nusikaltėlį.    

Užkardos vadas A. Beloručkinas padovanojo vaikams nepamirštamų įspūdžių pavėžindamas juos keturračiu. Jausti pareigūno dėmesį ir būti saugiam už vado nugaros tądien buvo sunkiai nusakoma emocija ir mokytojams, ir mokiniams.

Po nuotaikingos kinologų programos ir smagaus pasivažinėjimo mokiniai rinkosi į užkardos mokymo klasę filmo apie Valstybės sienos apsaugos tarnybą ir Pasieniečių mokyklą filmo peržiūrai. Užkardos vadas informavo, kokie reikalavimai taikomi stojantiesiems į Pasieniečių mokyklą ir kokios tolimesnės pasieniečio karjeros galimybės, skatino mokinius rinktis šią profesiją.

Po filmo peržiūros Merkinės V. Krėvės gimnazijos mokiniai klausėsi trumpos paskaitos apie pokario Lietuvos partizanų kovas, J. Vitkaus-Kazimieraičio asmenybę, svarbiausius Kabeliuose parašytus Kazimieraičio įsakymus, laikraštį „Laisvės varpas“, išgirdo partizanų priesaiką, sužinojo apie tragišką Kabelių partizanų vado A. Valentukevičiaus-Bijūno žūtį, apie kelias Kazimieraičio vadavietes, buvusias netoli užkardos. Retrospektyvus žvilgsnis į pokario įvykius leido suprasti kovos už laisvę svarbą ir tai, kad Pietų Lietuvos partizanų srities vado J. Vitkaus mintis, kad Lietuvai „didžiausias pavojus gresiąs iš pietų.  Kaip tik čia reikia būti geriausiai pasirengusiems, reikiamu momentu iš vietos būrių turi atsirasti stiprios užkardos“, nepriklausomoje Lietuvoje tapo įgyvendinta. Ir Kabelių užkarda, pastatyta tarp buvusių Kazimieraičio vadaviečių, tapo savotišku laisvės simboliu.

Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas  Algimantas Vyšniauskas, buvęs Merkinės internatinės mokyklos auklėtinis, pasidžiaugė merkiniškių viešnage, akcentavo, kad esame ne tik istorijos saugotojai, bet ir kūrėjai. A. Vyšniauskas papasakojo, kaip iš Kazimieraičio vadavietės buvo paimta žemių ir su kitomis relikvijomis – A. Valentukevičiaus-Bijūno nuotrauka ir Kazimieraičio malda – nuleista į Lukiškių aikštėje „Šimtmečio žiedo“ centre esančią ertmę.  A. Vyšniauskas pasidalijo mintimis apie Lietuvos Kariuomenės atsargos karininkų sąjungos laisvės kovų įamžinimo planuojamus darbus Kabeliuose.

Po paskaitos mokiniai aplankė netoli užkardos esančią Kazimieraičio vadavietę, tylos minute pagerbė kovotojus, žuvusius už Lietuvos laisvę, uždegė žvakutę prie A. Valentukevičiaus-Bijūno žūties vietoje pastatyto paminklo. Užkardos vadas A. Beloručkinas padėkojo mokiniams ir mokytojams už viešnagę ir padovanojo V. Vitkaus knygą „Pulkininkas Kazimieraitis: Pietų Lietuvos partizanų srities vado Juozo Vitkaus gyvenimas, veikla, šeimos likimas“, o Merkinės V. Krėvės gimnazijos mokytoja Asta Tarailienė, dėkodama už šiltą priėmimą, įteikė vadui gardėsių. Po padėkos žodžių visi dalyviai vaišinosi pasienietiška koše.