Matuizų bibliotekoje rinkosi Matuizų bendruomenės nariai, pagerbti „Riešinių konkurso “Mūsų Lietuva“ skirto Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui paminėti laureatės Danutės Matuizienės, kuriai įteiktas diplomas už puikiai atliktą konkursinį darbą ir meilę Lietuvai.

Renginį“ Dalinkimės laisvės džiaugsmu“ pradėjome garbingai ir pilietiškai, giedodami Lietuvos himną skirtą atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Renginio diena ,vasario 14-oji ,sutapo su meilės diena, su šypsenomis veiduose vieni kitus šiltai apsikabinome. Lietuvai, skirtos gražiausios eilės, posmai ,dainos, skambėjo iš bibliotekos skaitytojų :Darijos Valiukevičiūtės, Gabrielės Jakimavičiūtės, Deimantės Kišonaitės. Didžią garbę turiu sau, kad lietuviu užgimiau, bet didesnę dar turiu, kai lietuviškai kalbu,-ketureiliu pradėjęs, vėliau apie mūsų tautos vėliavą ,moksleivis Paulius Skamarakas kalbėjo: „Vėliavos geltonoji spalva reiškia mūsų geltonuojančius javų laukus, geltonais žiedais žydinčias mūsų darželių rūtas ir geltonas purienas. Geltona spalva primena, kad mus per ilgus amžius daug kas yra nuvylę. Žalia spalva reiškia viltį. Visi tikisi sulaukti gražios ateities. Ši spalva primena, kad mūsų kraštas yra didelių miškų, gražių pievų ir žalių rūtų kraštas. Raudona spalva reiškia meilę. Lietuviai yra geros širdies žmonės- myli savo kraštą, be to ši spalva primena mums, kad mūsų senoliai, gindami savo tėvynę, praliejo daug kraujo. Mums mūsų tautos vėliava yra labai brangi. Todėl ją gerbkime ir visur jai skirkime garbingą vietą. Trispalvė vėliava yra visos mūsų tautos  tautinė vėliava.( apie mūsų tautos vėliavą iš „Aušrelės“ 1936m)

Bibliotekininkė Vidutė Stadalnykienė sudėliojo scenarijų apie paprastos dzūkų moters gyvenimą, dzūkiška kalba pasakoja bibliotekos skaitytojos Danutės Matuizienės pomėgį megzti, daug šmaikščių žodžių, netgi žaidimą su savo anūkaičių didele šeima, o tie vyresnieji žmonės renginio metu, lauko darbus dirbo. Danutė Matuizienė užaugino dvi dukras ir sūnų. Už ją kalba jos darbai, Matuizų kaimo giesmininkė. Keletas kaimynų pasakojimų: mezgė su mašina , su virbalais, vašeliu, tai krūvon sudėjus būt visas Matuizų, Giraitės, Beržupio, ir dar kraštas Bartelių kaimo žmonių apmegztų, nes mezgė nuo vaikystės. Bobutė  ant pečiaus pasisodzinus mokino megzt pančekas, gal penkių metukų buvau. Scyra dzūkė ,vasarai prasidėjus gali suscikt miške ,grybauja ir dainuoja , o uogauc tai nelabai kas gali su ja susdėc, labai sparciai uogelas renka. Puiki gaspadinė, ar žmogui bėdoj ar rodoj, paci pirma, daug porų suženijusi, kurie ir po šiai dzienai rozum gyvena. Kap marciosna atajo tep ir užsiliko, jau 58 metai Matuizų ūlyčioj gyvena. Paklausus, kap gyven , ryte sako gerai, per pietus-gerai, vakare dar geriau.

Didžiuojamės Matuizų kaimo  žmogumi ,darbščia mezgėja, Damute Matuiziene ,kuriai riešinių konkurso“ Mūsų Lietuva“ skirtas Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui paminėti laureato diplomas už puikiai atliktą konkursinį darbą ir meilę Lietuvai. Daug energijos, kūrybinių minčių įgyvendinti , stiprios sveikatos sveikindami linkėjo Matuizų seniūnijos seniūnas Mindaugas Matuiza, Matuizų bendruomenės tarybos narė Ramunė Marcinkevičienė. Išsiuvinėjusi pagalvėlę su užrašu „Ačiū“ Danutei dovanojo siuvinėtoja kryželiu Marytė Lapinaitienė. Skambiomis patriotinėmis dainomis  renginį papuošė buvusi ilgametė Matuizų bibliotekos darbuotoja Ona Česokienė. Parodoje įvairių stilių bei raštų riešinės ,kurias galima buvo apžiūrėti, įsigyti, o likusias Danutė išdovanojo, Matuizų bendruomenės žmonėms,kurie pasipuošė minėdami Lietuvos šimtmetį. Dėkoju Matuizų bendruomenės pirmininkei Oksanai Sereičikienei už paramą.

                                               Matuizų bibliotekos bibliotekininkė Vidutė Stadalnykienė