Lapkričio 18 d. buvo Pasaulinė vargstančiųjų diena. Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą ,,Vargšas šaukėsi ir Viešpats atsiliepė“  Pivašiūnų maltiečiai atsiliepė į šį kvietimą. 10 val. Ir 12 val. šv. Mišiose klebonas V. Baublys kartu su parapijiečiais meldėsi šv. Mišiose už vargstančius parapijoje ir visame pasaulyje, kvietė atsiliepti į popiežiaus raginimą, į šventoriuje maltiečių vykdomą akciją ,,Maltiečių sriuba“. Šventoriuje po maldos maltiečiai vaišino sriuba ir bandelėmis. Po akcijos aplankėme senelius, gyvenančius Alytaus savivaldybės globos namuose ir Parapijos globos namuose. Gera buvo aplankyti, ištarti paguodos ir gerumo žodžius, pavaišinti kiekvieną skaniomis bandelėmis. Vaišės, linkėjimai ir geri žodžiai buvo dovanoti aplankant ir  parapijos vargstančius.

Pirmą kartą  akcija ,,Maltiečių sriuba“ vyko ir Eičiūnuose, kur po šv. Mišių parapijiečiai vaišinosi, aukojo vargstantiems savo krašto žmonėms.

Dėkoju maltiečių savanorėms Gabijai, Virginijai, Romai, Dainavos apygardos

I-osios rinktinės vyrams, pasirūpinusiems palapine, Pivašiūnų gimnazijos virėjoms Jūratei ir Onutei paruošusioms skanią sriubą, kepyklėlės ,,Prezo“ vadovei ir kepėjėlėms už skanias bandeles.

Prasmingai padovanota diena kitiems visada turi džiaugsmo vaisius, todėl vakare galėjom visi prisidėjusieji pasakyti: ,,Ačiū, kad galėjome pradžiuginti vienišus, ligonius, vargstančius ir laukiančius žmones Pivašiūnų parapijoje.                                                     

  Pivašiūnų maltiečių vadovė Laima Žemaitienė