Valstybės atkūrimo šimtmečio  akivaizdoje praeitis suvokiama ne tik kaip priežastis iškilmingai paminėti svarbią sukaktį, bet ir kaip paskata susimąstyti apie praeities svarbą dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai: ką valstybei ir visuomenei pavyko nuveikti per Šimtmetį, kokius svarbiausius tikslus keliame sau artėjant naujam – antrajam Šimtmečiui. Pivašiūnų gimnazijoje gruodžio- vasario mėnesiais buvo vykdomas projektas „VALSTYBĘ KURIAME MES“, kurio vykdytojai siekė suburti bendrai veiklai Alytaus r. bendrojo lavinimo mokyklų mokinius ir jų mokytojus, ragindami prisiminti atkurtos Lietuvos šimtmečio pasiekimus bei herojus, kurti gražios, aktyvios ir pažangios valstybės ateities viziją, švęsti atkurtos Lietuvos gimtadienį, kaip reikšmingiausią visuomenę vienijančią šventę. Siūlomos projekto veiklos buvo susijusios su įvairiais mokomaisiais dalykais (lietuvių ir užsienio kalbomis, istorija, pilietiniu ugdymu, matematika, kūno kultūra, geografija, informacinėmis technologijomis, muzika) bei neformaliuoju ugdymu (teatras, šokis, fotografija). 

Matematinis konkursas „Šimtmetis skaičiuose“  vyko Pivašiūnų gimnazijoje sausio 30d. Konkursą organizavo mokytojos Ieva Norkienė ir Zita Kucavičienė. I-IV gimn. klasių mokiniai, dirbdami komandose, atliko užduotis, kurių sąlygose įvardinti Lietuvos Šimtmečio įvykiai, regionai, įžymūs žmonės ir pan. Šiame konkurse daugiausiai taškų surinko III gimnazijos klasės komanda. 

Rašinio konkursas Alytaus r. I-IV gimn. klasių mokiniams prasidėjo gruodžio 18d. . Savo mokyklose mokiniai rašė samprotavimo rašinį pasirinkta viena iš dviejų siūlomų temų: „Didumas to, kas mumyse, iš meilės auga ir gerumo...“ (Just. Marcinkevičius) / „Žmogus sau, tautai, žmonijai“ (Vydūnas). Darbai įvertinti Pivašiūnų gimnazijoje vasario 5d. Įvertinus konkursinius darbus paaiškėjo, kad nugalėtoja tapo Butrimonių gimnazijos IV g klasės mokinė Laura Vaičiūnaitė (mokyt. Irena Šimanskienė). Vertintojai atkreipė dėmesį į mokinių socialinę brandą, leksikos, struktūros klaidas bei darbų kūrybiškumą ir originalumą. Kūrybiškumas kaip gebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, lengvai ir greitai orientuotis probleminėje situacijoje, priimti originalius sprendimus, atveriančius naujas galimybes, yra būtina šių dienų sparčiai kintančio informacinio pasaulio žmogaus savybė. Kūrybiškų žmonių poreikis šiandien ypatingai didelis. 

Meninio skaitymo konkursas „Gražiausi žodžiai Lietuvai“  organizuotas mokytojos Linos Leškevičienės Pivašiūnų gimnazijos 1-4 klasių mokiniams vasario 8 d. Meninis skaitymas yra vienas iš dažnesnių saviraiškos būdų, jau nuo seno labai svarbus lavinant skaitymo įgūdžius: ugdo kūrybinį ir kritinį mąstymą, skatina protinę veiklą, kalbos įgūdžius, padeda ugdyti dėmesio koncentraciją. Skaitydamas žmogus įsivaizduoja tai, ko nėra matęs, pasineria į teksto herojaus išgyvenamas emocijas. Mokiniams tai suteikia galimybę susikurti turtingą informacijos saugyklą, kurią turėdami jie gali patys modeliuoti savo kūrybingumo lauką ir kryptį. Gausus būrys pradinukų deklamavo lietuvių poetų eiles, skirtas gimtajam kraštui. Nugalėtojais tapo Evaldas Kubilius 3 kl. (mokyt. D. Ambrasienė), Neda Urbanavičiūtė ir Deira Staniukynaitė 4 kl. (mokyt. R. Zajančkauskienė). 

Sporto fotografijų konkursas „Mus užaugino Lietuva“ organizuotas Jolantos Tartenienės Alytaus r. bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams. Sulaukėme nemažai fotografijų iš Simno, Butrimonių, Miroslavo gimnazijų. Nugalėtoją rinko Facebook svetainės lankytojai. Daugiausiai balsų surinko Pivašiūnų gimnazijos III gimnazijos klasės mokinės Auksės Čyžiūtės užfiksuota poilsio valandėlė.

 

Trumpametražių video filmų konkursas „Pasaulio lietuviai sveikina Lietuvą“ organizuotas mokytojos Aušrinės Kazlauskaitės - Vainickienės Alytaus r. bendrojo lavinimo mokykloms. Mokyklos bendruomenė  turėjo sukurti video filmą, kaip esami ar buvę mokyklos mokiniai, gyvenantys (besimokantys, keliaujantys ir kt.) užsienyje sveikina Lietuvą su Nepriklausomybės šimtmečiu. Filme turėjo atsispindėti lietuviška atributika bei vieta ( šalis, miestas ir kt.), iš kurios siunčiamas sveikinimas. Labai gaila, bet norinčių dalyvauti šiame konkurse nesulaukėme. Taigi, sukurtas tik vienas Buvusių Pivašiūnų gimnazijos mokinių sveikinimo filmas Lietuvai. 

Netradicinėje pilietiškumo pamokoje „Propaganda: kas tai yra ir kaip atpažinti?“ turėjo galimybę dalyvauti Pivašiūnų gimnazijos 8 ir I-IV gimn. klasių mokiniai, kurią vedė vasario 13d. LR Seimo narys, Socialinių mokslų daktaras Laurynas Kasčiūnas. Kas iš tiesų yra propaganda, kokiomis priemonėmis ji vykdoma, kaip ją atpažinti,- visi kilę klausimai buvo smulkiai aptarti, išnagrinėti Rytų ir Vakarų propagandos pavyzdžiai, apibūdinti propagandos tikslai ir poveikio priemonės. Vėliau, Atkurtos Lietuvos 100-mečio išvakarėse, dr. L. Kasčiūnas ragino nepamiršti savo tautinės tapatybės, istorijos didvyrių, džiaugtis turint galimybę švęsti valstybines šventes. 

Baigiamajam renginiui Pivašiūnų gimnazija ruošėsi atsakingai: puošė gimnaziją karpiniais, atnaujino stendus (mokyt. L. Kochanskienė, ginnazijos įvaizdžio kūrimo grupė), netilo muzika šokių (mokyt. Ž. Patinskaitė) ir kapelijos „Griežliukės“  (mokyt. A. Glovickis) repeticijose, mokiniai, padedami mokytojų, ruošė suvenyrus ir dekoracijas su Lietuvos atributika, baigiamąjį renginį režisavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui, teatro mokytoja metodininkė Virginija Venčkauskaitė. Iškilmingame renginyje vasario 15 d. sveikinimo žodį tarė  Pivašiūnų gimnazijos direktorius P. Jauneika, Alytaus r. mero pavaduotojas A. Balčiūnas, Pivašiūnų seniūnijos seniūnė R. Čelkonienė, ragindami švenčiant Atkurtos valstybės 100-metį iškelti Valstybės vėliavą ir garsinti savo kraštą gerais darbais. Renginio metu buvo parodyti geriausių įvertinimų sulaukę projekto „VALSTYBĘ KURIAME MES“ darbai ir apdovanoti jų autoriai, koncertavo Pivašiūnų gimnazijos mokiniai, Pivašiūnų amatų centro darbuotojai. Po renginio visi susirinkusieji ėjo pagerbti Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Adolfo Petrulio, prie paminklo nunešė gėlių, uždegė žvakutes. Pivašiūnų gimnazijos direktorius P. Jauneika priminė, kaip svarbu vertinti savo valstybę, žinoti jos istoriją, gerbti tai, ką turime, puoselėti tautiškumą.
Tikimės, kad valstybinių švenčių paminėjimai, ypač vasario 16-osios, nors maža dalele prisidės prie mūsų pačių ir mokinių pilietiškumo, atsakingumo ugdymo, taip pat kultūrinių vertybių puoselėjimo.
 

 

Pivašiūnų gimnazijos lietvių kalbos  vyr. mokytoja Vitalija Arlauskienė