Ši data atėjo į kiekvieno mūsų gyvenimą mažais žingsneliais - pirmiausia galbūt kaip data, kurią liepė atsiminti ar išmokti istorijos ar lietuvių kalbos mokytoja, data, už kurios nežinojimą gali parašyti dvejetą, gal kaip  data, apie kurią senelis pasakojo kalbėdamas apie gyvenimą anksčiau, apie Smetonos laikus, iš visokiausių skaitomų knygų ištraukų, bylojančių, kad tyliai ją švęsdavo anksčiau ne mitinguose, bet savo širdyje... Šiais žodžiais pradėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtą šventę, mes, Pivašiūnų gimnazijos bendruomenė.


                                                                                                   „Tave girdėjau vėjo pasakoj šilkinėj,

                                                                                                    tave mačiau aš debesėlių žydrumoj,

                                                                                                    tave radau aš pievų plotuose, Tėvyne,

                                                                                                    su mėlynais drugeliais šokančią linksmai.“

2020 m. vasario 14d. Pivašiūnų gimnazijoje pynėmė gražiausią vainiką Tėvynei – liejosi mokinių sakomos eilės, skambėjo dainos ir muzikiniai kūriniai. Išklausėme istorijos mokytojos J. Staselienės pranešimą apie Lietuvos valstybės nepriklausomybės akto priėmimo istorines aplinkybes. Šokio sūkuryje sukosi  mokytojos Ž. Patinskaitės paruošti mokiniai, dainavo ir kūrinius atliko mokyklos kapelija  „ Griežliukė“, vadovaujama mokytojo A. Glovickio, kanklėmis svajingai nuteikė mokytojos  L. Aleksiupienės paruošta mokinė, dainomis pradžiugino Pivašiūnų amatų centro darbuotojai.  Gimnazijos maironiečiai pagerbė nepriklausomybės akto signatarą A. Petrulį.

Medžio, kaip ir tautos, tvirtybė - šaknyse. Kiekviena nauja karta klausia, iš kur atėjo, nes nori žinoti, kur eina. Šakotas Lietuvos istorijos medis, tvirtai po savo plačiomis šakomis saugo istorinę atmintį.

Saugokime ir atminkime savo Tėvynės istoriją, garbingai neškime lietuvio vardą.

                                                                                 

Istorijos mokytoja metodininkė J. Staselienė