Liepos 30 d. (antradienį) 17.00 val. Alytaus r. meno ir sporto mokykloje vyks Eglės Ulčickaitės ir Viktoro Paukštelio tapybos parodos atidarymas bei koncertas. Maloniai kviečiame visus į šventinį parodos atidarymo vakarą!


Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija

EGLĖ ULČICKAITĖ 

Šiuo metu gyvena ir kuria Vilniuje

Nuo 2015 LDS narė

Nuo 2014 dėsto VDA tapybos katedroje, lektorė

2014 – 2018 Vilniaus dailės akademija, meno doktorantūros studijos

2011 – 2013 Vilniaus dailės akademija, tapybos specialybė, dailės magistras

2007 – 2011 Vilniaus dailės akademija, tapybos specialybė, dailės bakalauras

2002 – 2005 Alytaus dailės mokykla

1995 – 2007 Alytaus Panemunės vidurinė mokykla

Gimė 1989 m. Alytuje

Parodose aktyviai dalyvauja nuo 2010 m. Surengė devynias personalines parodas. Dalyvavo grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. 2010 m. studijavo Utrechto menų mokykloje. 2014 m. rezidavo Diuseldorfe, 2017 m. Nidos meno kolonijoje. 2016 m. XVI tarptautinės Vilniaus tapybos trienalės laureatė.


Kūryboje Eglė nagrinėja laiko, atminties, tikrovės daugialypumo temas. Tapydama analizuoja būsenas, kurias sukelia susidūrimas su daiktinėmis esamojo laiko nuorodomis į praėjusį laiką. Bando suprasti, iš ko kyla paradoksalus laikinumo ir tuo pačiu kartojimosi įspūdis. Tapybinėje plotmėje ją domina gyvenamoji, kasdienė aplinka: daiktai, interjerai – vietos, kurias aplink save renčia, perdirba, palieka žmogus. Didžiausią dėmesį skiria kintančiai, utilitarinę reikšmę prarandančiai tos aplinkos daliai. Motyvus paveikslams Eglė dažniausiai telkiasi iš kasdienės aplinkos. Tapybą ji traktuoja kaip daugiasluoksnio sociokultūrinio konteksto tyrimą. Sekant buvusio laiko pėdsakais, renkant juos kaip įkalčius, galima rekonstruoti – kad ir įsivaizduojamai – praeities įvykių scenarijų. Tapybos mediją šiuose ieškojimuose menininkė tapatina su faktų (sąmonės dirbinių) kūrimu. Tapydama Eglė tarsi skolinasi laiką iš asmeninės atminties archyvui nepriklausančių daiktų, įsivaizduodama, jog taip įmanu užpildyti aiškesnio dabarties suvokimo stoką. 

VIKTORAS PAUKŠTELIS 

Šiuo metu gyvena ir kuria Vilniuje

Nuo 2013 m. rengia Paliesiaus dvaro plenerus

Nuo 2018 MA studijos, tapyba, Vilniaus dailės akademija

2014 – 2018 BA studijos, tapyba, Vilniaus dailės akademija

2009 – 2013 École Normale de Musique de Paris konservatorija

2001 – 2007 Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2007 Hamburgo muzikos ir teatro akademija

2000 – 2001 B. Dvariono muzikos mokykla

1989 – 2000 Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Gimė 1983 m. Vilniuje

Parodose aktyviai dalyvauja nuo 2011 m., yra surengęs dešimt personalinių parodų, dalyvavo grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. 2009–2012 rezidavo Paryžiuje menininkų rezidencijoje (Cité Internationale des Arts de Paris). 2017 m. gavo Vilniaus Rotary klubo premiją, 2016 m. – VDA Justino Vienožinskio premiją. 

V. Paukštelis kūrybinių inspiracijų semiasi iš daugialypio kultūrinio lauko. Kūryboje jis jungia meno istorijos, šiuolaikinės tapybos, kino, fotografijos, literatūros parafrazes ir autobiografinius elementus. Menininko kūryboje aktuali kultūrinės atminties, jos įtakos kasdienybei ir kūrybai tema. Pastarąją jis apmąsto analizuodamas sąmonės vaizdinių ir tapomų vaizdų prigimtį. Kurdamas analizuoja, ar įmanoma nubrėžti ribą tarp to, kas atsimenama kultūriškai ir to, kas asmeniškai, kokiais būdais asmeniniai prisiminimai persipina su kolektyviniais.

Menininkui rūpi tapybinis identitetas. Jo kūryba paliečia formos ir turinio autentiškumo klausimą, pasitelkiant apropriacijos metodą. Tačiau tapybiniai įvaizdžiai autoriaus kūryboje nėra tiesioginiai skoliniai. Jie yra labiau vaizdai-mįslės, kadangi asmeninė mitologija persipina su kultūrine. Neretai tiražuoja, kartoja ikonografinius elementus, tarsi kolekcionuotų vaizdus, pasitelkdamas tapybą kaip vaizdų-prisiminimų gaudyklę.