Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, kiti vadovai ir specialistai surengė nuotolinį pasitarimą su Vidaus vandens kelių direkcijos vadovu Vladimiru Vinokurovu bei direkcijos specialistais dėl Nemuno upės vagos valymo. Vėliau į šį pasitarimą įsijungė ir Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Vidaus vandens kelių direkcija šiemet liepos ir rugpjūčio mėnesį planuoja 20 km Nemuno upės atskirų ruožų vagos valymo darbus. Alytaus rajone reikėtų išvalyti 7 tokius ruožus, Alytaus miesto teritorijoje – 2. Direkcija ištyrė upės vagos gruntą ir nustatė, kad 90 proc. sąnašų yra smėlis arba žvyras,  kuris bus iškasamas naudojant mažąją žemsiurbę, skaičiuojant pagal aplinkosaugos reikalavimus - iki 1,25 m gylio bei 30 m pločio. Išvalius upės vagą, laivakelis bus paženklintas standartiniais ženklais, pažymėtas žemėlapiuose, nuolat stebimas ir prižiūrimas, esant reikalui – seklumos valomos papildomai.

„Nemuno aukštupyje upės srovė yra mažesnė negu žemupyje, todėl čia mažiau sąnašų. Mes ištyrėme, kad pakaks laivų kelią vieną kartą tinkamai išvalyti ir, mums nuolat jį prižiūrint, galėsite daug metų plukdyti keleivinius, pramoginius, turistinius, dar vėliau – galbūt ir krovinių laivus. Kalbos apie laivų kelyje neva esančius didelius akmenis – tik prasimanymas. Išvalytu  Nemuno keliu jau šią vasarą galės džiaugtis tiek Alytaus rajono, tiek miesto gyventojai bei jų svečiai“,- pasitarimo metu kalbėjo Vidaus vandens kelių direkcijos vadovas V. Vinokurovas.

Pasak direktoriaus, šiais metais Alytaus rajone numatyta išvalyti upės vagą nuo Rumbonių kaimo iki Lietuvos tūkstantmečio tilto bei nuo Baltosios rožės tilto iki pramogų parko „Tarzanija“. Alytaus miesto teritorijoje upė bus valoma dviejuose ruožuose tarp minėtų tiltų.

Kitais metais ketinama vandens kelią daryti dar 10 km ruože – iki Nemunaičio miestelio, o per trejus –ketverius metus išvalyti ir likusį 50 km ruožą iki Birštono.

„Įrengus Kauno šliuzą, galima sakyti, kad Nemunaitis jau 2026 m. vandens keliu susijungs su Kauno mariomis“,- kalbėjo V. Vinokurovas.

Sudariusi šių metų darbų grafiką Alytaus rajono ir miesto teritorijose, Vidaus vandens kelių direkcija skaičiuoja, kad upės valymo darbai čia kainuos apie 310 tūkst. eurų (110 tūkst. eurų – Alytaus mieste ir 200 tūkst. eurų – Alytaus rajono savivaldybėje). Abiejų savivaldybių prašoma prisidėti prie Nemuno upės pritaikymo laivybai darbų, kad jie galėtų vykti sklandžiai ir laikantis numatytų terminų.

Savivaldybių merai sakė, kad laivybos atnaujinimas yra labai svarbus plečiant verslą, skatinant naujus turizmo maršrutus, todėl žadėjo pasitarti su bendruomenėmis ir tarybų nariais, gretimų savivaldybių vadovais.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Nuotr.: Nuotolinio pasitarimo metu Nemuno upės vagos valymo darbus pristatė Vidaus vandens kelių direkcijos vadovas V. Vinokurovas (viduryje).

Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas (centre), kiti vadovai ir specialistai susipažino su direkcijos pateiktu projektu.