Alytaus šv. Kazimiero parapijos kunigą kleboną Darių Vasiliauską parapijiečiai išlydėjo į kitą parapiją. Už tarnystę ir bendradarbiavimą dvasininkui padėkojo Alytaus rajono savivaldybės meras.

Po 22 tarnystės Alytuje metų kunigas užsitarnavo parapijiečių pagarbą ir meilę. Nuo 2001 m. Alytuje tarnavęs kunigas D. Vasiliauskas (kunigystės įžadus davęs prieš 22 metus)  perkeltas į Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapiją. Atsisveikinti su D. Vasiliausku į Šv. Kazimiero bažnyčią sekmadienį susirinko Alytaus dekanato kunigai, parapijiečiai, miesto ir rajono savivaldybių vadovai.

Sėkmės tolimesnėje tarnystėje dvasininkui palinkėjo Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas ir administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė. Meras D. Vasiliauskui skyrė padėką už dėmesingumą, jautrumą, atjautą ir pasiaukojimą žmonėms, nuoširdų bendradarbiavimą su savivaldybe, vaikų poilsio organizavimą.  Meras pabrėžė, kad D. Vasiliauskas yra taurumo, išminties ir nuoširdumo pavyzdys, įkvepiantis geriems ir kilniems darbams.

Meras A. Vrubliauskas ir direktorė J. Kručkauskaitė įteikė kunigui puokštę gėlių ir atminimo dovaną.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Zenono Šilinsko nuotraukos