Smagu matyti, kaip Alytaus rajono Kumečių kaimo bendruomenės kolektyvas, vadovaujamasi savo pirmininkės Audronės Granskienės, per metus surengia kelis didelius renginius, į juos sukviečiant galybę puikių muzikantų ir kapelų.

2017 10 21 buvo surengta jau 13-oji rudens ir bendruomenių draugystės šventė. Kviečiame pasižiūrėti foto ir video reportažų: