Danielius Jakubavičius

Kiekvienų Kūčių vakarą Alytaus r. Butrimonių Išganytojo bažnyčioje aukojamos iškilmingos Šv. Mišios bei giedamos nuostabios giesmės. Siūlau prisiminti kaip tai buvo prieš septynerius metus, 2011-aisiais.