Danielius Jakubavičius

Tradiciškai Alytaus rajono Alovės kaimo bendruomenė "Susiedai" pakvietė visus į Kūčių vakarienę, kad kartu pasikalbėtų, prisimintų Anapilin išėjusius artimuosius ir kaimynus, kad vaišių stalą laiminant klebonui-monsinjorui Stanislovui Stankevičiui, kartu laužtų Kalėdaitį ir, kad atvirai ir nuoširdžiai vienas kitam palinkėtų gerų ateinančių metų ir,.. kad kitąmet vėl čia susitiktų. 

Po šaunios vakarienės visus aplankė garsiakalbis Kalėdų senelis, kuris su visais suvaidino pasaką "Raudonkepuraitė, o vėliau daugelį apdalijęs dovanomis, iškeliavo pas kitus, jo nekantriai laukiančius žmones...

Pažiūrėkite viso vakaro video:

P.s. Žemiaus rasite dar kelis tokius renginius nuo 2009 m.

2017-ųjų metų Kūčios Alovėje:


2016-ųjų metų Kūčios Alovėje:

2014-jų Kūčios Alovėje:

2010-ųjų Kūčios Alovėje:

2009-ųjų Kūčios Alovėje: