Garbingo 70 metų jubiliejaus išvakarėse pagerbtas Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčios parapijos klebonas Gintautas Romualdas Steponaitis. Tą sekmadienį, liepos 23 dieną, 26 parapijos gyventojai iš Jo Ekscelencijos Vilkaviškio vyskupijos vyskupo Rimanto  Norvilos priėmė ir Sutvirtinimo Sakramentą. 

Jubiliejaus proga kleboną G. R. Steponaitį pasveikino ir Alytaus rajono savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko padėką perskaitė rajono vicemeras Arvydas Balčiūnas: „Dėkoju už dėmesingumą ir nuoširdų rūpinimąsi  Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia bei parapijiečiais. Linkiu sveikatos, žmonių meilės ir dėkingumo. Tegul kiekviena diena būna kupina džiaugsmo“.

Parapijos kleboną sveikino Krokialaukio seniūnas Rimas  Jarmala,  Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorė Idalija Šukevičienė, Krokialaukio kaimo bendruomenė ir kiti garbingi svečiai.

Klebonas G. R. Steponaitis padėkojo parapijiečiams ir svečiams už sveikinimus,  aukojo šv. Mišių auką.

Krokialaukio parapijoje G. R. Steponaitis kunigauja 16-tus metus.  

Alytaus rajono savivaldybės informacija