Praėjusį savaitgalį po Krokalaukio (Alytaus r.) bažnyčioje vykusių atlaidų, Krekštėnų kaimo žmonės rinkosi prie savo išskirtinio kryžiaus, kad paminėtų jo 80 -ies metų sukaktį. 

Ant šio kryžiaus, kurio pamatas suformuotas tašytais akmenimis, yra užrašyti išraiškingi žodžiai  "Mes be Vilniaus nenurimsim" ir "Kryžiau, tu mūsų viltis", jo pastatymo istorija atsimuša į 1937 metų visoje Lietuvoje vykdytą lenkų užgrobto Vilniaus vadavimo akciją. Tuo metu šalyje kūrėsi daugybė Vilniaus vadavimo sąjungos skyrių, kurie savo įvairiais  protestais buvo prieš sostinės netekimą ir savo kaimuose pradėjo statyti išskirtinius kryžius, vienas toks, dėka autorių Juozo Liegaus, Kazimiero Kazlausko ir Krekštėnų kaime vadavimo grupelės vadovo Juozo Rutkausko, iškilo šalia kelio Krokialaukis - Santaika.

Rimanto Liegaus žiniomis, toks kryžius bene vienintelis toks išlikęs šiandien Lietuvoje. Ir nors sovietmečiu valdžios įsakymu kryžius buvo netekęs Lietuvos valstybės atributikų, tačiau kažkodėl niekas jo taip ir nenugriovė. Tik pastaraisiais metais teko kryžiaus pamatą šiek tiek betonu palopyti ir pagaminti naują statinio atributiką, tai kryžių ir minėtą šalies atributiką. Ir tai buvo padaryta pagal R. Liegaus turimas senas nuotraukas.

Praeitą sekmadienį gražią istoriją su pasimeldimu ir  pasakojimais prie šio kryžiaus minėjo du kunigai bei iš Šiaulių rajono atvykęs ir idėjos autoriaus K. Kazlausko sūnus Algimantas. Ir nors oras buvo darganotas, tačiau tam praskaidrinti labai tiko smagios patriotinės dainos su karšta arbata. 

Danielius.net