2009 m. gegužės mėn. 24 d. 11.30 h Daugų meno mokykloje vyko Konservatorių ir Krikdemų partijų suvažiavimas. Štai ką apie tai mano vienas iš ten dalyvavusių (žinoma nenorintis viešai skelbti savo pavardės) asmenų:"Apie šį sambūrį Daugų miestely niekur nebuvo skelbta. Tad reikia suprasti, kad tai buvo sąmoningai nuslėpta, kad į susitikimą neateitų vietos gyventojai. Renginyje dalyvavo kandidatai į Europos parlamentą V. Landsbergis, E. Vareikis ir kt. Atvykę buvo taip pat mums labai gerai pažįstami asmenys: rajono meras A. Vrubliauskas, jo pavaduotojas G. Krasauskas, sekretorius S. Salickas ir kiti savivaldybės, rajono tarybos nariai. Salė buvo pilna, bet ne Daugų gyventojų, o rajono konservatorių narių. Gyventojų( ne partijos narių) buvo tik keletas (gal šeši žmonės), kurie apie šį neeilinį suėjimą sužinojo iš Daugų bažnyčios klebono, rytmetinių mišių metu (jis paskelbė, kad nueitų susitikti su valdžios vyrais). Susidarė įspūdis, kad Vrubliauskas labai nenorėjo susitikti su daugiškiais dėl visiems labai gerai žinomų opių anksčiau priimtų sprendimų priėmimo. O posėdžio metu profesorius V. Landsbergis kėlė savo partiečius į viršų, o dėl valstybės nustekenimo (t.y. Mažeikių Naftos privatizavimą, ir pan.), įvairių padarytų klaidų kaltino Brazausko šalininkus bei kitus įtakingus asmenis, savų klaidelių niekur nematydami... Taip jau yra, kad mūsų aukščiausi politikai nenori susipažinti su mūsų, žemėje gyvenančių, mažesnėmis problemomis ir slepiasi už storiausių sienų. Žinoma, apie statomą nuovadą paežerėje net nebuvo užsiminta. Labai gaila..."