Gruodžio 17 dieną Alytaus r. meno ir sporto mokykloje, Dauguose, vyko šventinis   koncertas – atsiskaitymas „Kalėdinė pasaka“, apjungęs muzikos ir dailės skyrius. Popietė vyko jaukioje žvakių šviesoje prie staliukų, kur buvo prisiminta įvairios pasaulio pasakos. Dailės mokytojo Evaldo Ostrausko originalia eglute papuoštoje scenoje, patys išsitraukę savo eilės numerį,  ugdytiniai kūrinius atliko fortepijonu, smuiku, kanklėmis, akordeonu, gitara, o dailės mokytojai Ingrida ir Arūnas Vaitkai pateikė dailės mokinių multimedią. Mokinius į sceną kvietė renginio organizatorė mokytoja Joana Laugalienė.

                      Kanklėmis groti ugdytinius išmokė mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė, fortepijonu -  mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė, vyresniosios mokytojos Rasa Babarskienė, Joana Laugalienė ir Raminta Vanagaitė, smuiku – mokytojas metodininkas Algirdas Glovickis,o  gitara – mokytojas Aidas Tamulevičius.   

                     Visi mokiniai buvo apdovanoti  saldainiais, o mažieji pirmokai – dar ir atmintinėmis „Mano Pirmas koncertas“, kurias įteikė mokyklos direktorės funkcijas vykdanti  mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė. Apibendrindama renginio akimirkas, direktorė  pasidžiaugė mokiniais, jų pastangomis, dėkojo gausiam būriui tėvelių, senelių, kad jie neabejingi menui, muzikai, kad tokie koncertai skatina bendruomeniškumą, toleranciją, tobulėjimą, kritinį vertinimą, palinkėjo visiems sveikatos, kūrybiškumo, sėkmės  ir visus pakvietė puodelio arbatos.

                                                              Alytaus r. meno ir sporto mokyklos vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė