Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtukas


Kęstutis Pranciškus Balevičius 
(1935 06 04-2002 08 10)

K.P.Balevičius gimė 1935 m. birželio 4 d. Margionių kaime. Pradinę mokyklą pradėjo lankyti 1942 m. ir tais pačiais mokslo metais baigė ir trečio skyriaus kursą. 1944 m. įstojo į Marcinkonių progimnaziją, o 1948 m. – į Varėnos I vidurinę mokyklą, kurią baigė aukso medaliu. 1952 m. įstojo į Vilniaus universiteto gamtos fakultetą, pasirinkdamas biologo specialybę. 1957 m.  baigęs Vilniaus universitetą, dirbo Valstybiniame gamtos apsaugos komitete, o 1966 m. pakeliamas Gamtos apsaugos komiteto prie Lietuvos TRS Ministrų Tarybos Augalijos apsaugos skyriaus viršininku, o netrukus Kraštovaizdžio ir augalijos apsaugos skyriaus viršininku. Ilgainiui Gamtos apsaugos komitetas keitė pavadinimą (tapo Valstybiniu), keitėsi ir Kęstučio pareigybės (1979-1991 m. Gamtos apsaugos komiteto pirmininko padėjėjas).  Jam inicijuojant ir pačiam dalyvaujant buvo pirmą kartą inventorizuoti visi Lietuvos senieji parkai ir unikalieji medžiai, nustatytas jų statusas, apsaugos ir tvarkymo reglamentas. Jam teko dalyvauti mokslinėse ekspedicijose po Lietuvą ir Pabaltijį.

1992 metais K.P. Balevičiui buvo suteiktas biologijos mokslų daktaro vardas. 

K.P. Balevičius buvo ilgametis „Žinijos“ draugijos pirminės organizacijos pirmininkas, Lietuvos televizijoje keletą metų buvo pažintinės laidos „Gamta ir žmogus“ vedėjas.

            1982 m. „Už nuopelnus gamtos apsaugai ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime“ jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelnusio gamtos apsaugos darbuotojo vardas.

            K. Balevičiaus knyga „Lietuvos TRS gamtos paminklai“ (1979) supažindina su Lietuvoje augančiais retais augalais, čia besiveisiančiais gyvūnais ir kitais gamtos apsaugos įstatymo saugomais objektais. Knygoje aprašoma grybais ir uogomis garsi Gudų giria, Čepkelių raistas, jo augalija ir gyvūnija. Didelis dėmesys skirtas drevėtiems medžiams, drevėms.  Knygoje yra skyrelis „Po Merkinės apylinkes“.

            K. Balevičius – knygos „Čepkelių rezervatas“ (1984) sudarytojas. Šioje knygoje aprašoma Čepkelių rezervato augalija, retosios augalų rūšys, gyvūnija.

Drauge su kitais autoriais K. Balevičius parašė knygą „Čepkeliai“ (1977). Knygelėje rašoma apie tai, ką autoriai pamatė, išgirdo ir patyrė Čepkelių rezervato apylinkėse.

K. Balevičius buvo leidinio „Lietuvos Raudonoji knyga“ (1981; 1992) sudarytojas ir vienas iš autorių.

Už aktyvią gamtosauginę veiklą 1997 metais Kęstučiui Balevičiui buvo paskirta valstybinė pensija.

            Kęstutis Balevičius mirė 2002 m. rugpjūčio 10 dieną. Yra  palaidotas gimtojo Margionių kaimo kapinėse.

 

                                               Parengė Laimutė Cibulskienė

                                      Varėnos viešosios bibliotekos bibliografė