Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai, kaupiamas žmogiškasis kapitalas. Suprantama, jog padedamas mokytojų, tėvų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje, o pats mokymosi procesas mokiniui taptų įdomus ir skatinantis mokytis dėl savo asmeninės kompetencijos tobulinimo. 

Saulėtą kovo 28 dieną Alytaus rajono mokiniai susirinko Pivašiūnų gimnazijoje, kurioje vyko ugdymo karjerai renginys „Rinkis ateitį dabar“. Džiugu, kad į renginį atvyko nemažai rajono gimnazijų ir jų skyrių, dalyvavo daugiau nei pusšimtis rajono mokinių. „Nesitikėjome tokio didelio dalyvių susidomėjimo“,- džiaugėsi renginio iniciatorė ir organizatorė Pivašiūnų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ugdymo karjerai mokytoja Virginija Venčkauskaitė.

„Kodėl būtent toks renginys? Bendraudama su savo mokiniais karjeros planavimo pamokose, supratau, kad didžioji dalis jų dar tik renkasi specialybę arba nežino ir abejoja dėl pasirinkimo, tad nusprendėme imtis iniciatyvos. Taip ir gimė renginio idėja“,- kalbėjo pavaduotoja Virginija.  Idėją paįvairinti veiklą gimnazijoje ir dar labiau priartinti mokinius prie profesijos organizuojant Karjeros dieną palaikė ir mokinių taryba. Gimnazijos klasėse ir koridoriuose šurmuliavo pradinių klasių mokinių ir jų tėvelių Pavasario verslo mugė, kurioje mokiniai pristatė originalius, pačių pagamintus kūrinius. Visi mugės dalyviai turėjo puikią galimybę įsigyti išskirtinių darbų, meno kūrinių, saldumynų. Kol vieni derėjosi dėl kainos, kiti domėjosi darbų technikomis, sėmėsi naujų idėjų. Dairantis po tvarkingai ant stalų išdėliotus darbelius, skaitant reklaminius skelbimus, buvo aišku – štai čia ir atsiskleidžia pirmieji verslumo įgūdžiai. Dar tebeskaičiuojant gautą pelną ir besidžiaugiant savo ir kitų klasės draugų gabumais, atsiskleidusiais Pavasario verslumo mugėje, mokyklos aktų salėje skambanti muzika kvietė skubėti į Karjeros dienos ,,Rinkis ateitį dabar‘‘ atidarymo šventę. Pivašiūnų gimnazijos kapelija ,,Griežliukė‘‘  valso ritmu sutiko besirenkančius svečius ir Pivašiūnų gimnazijos 5-8 klasių, I-IV gimn. klasių mokinius, mokytojus. Gimnazijos direktorius Pranas Jauneika pasveikino visus Karjeros dienos dalyvius, pasidžiaugė, kad vos tik gimusi mintis iš karto buvo įgyvendinta, ir pristatė noriai į gimnaziją atvykusius svečius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Aplinkos inžinerijos fakulteto, Fundamentinių mokslų i fakulteto, Elektronikos fakulteto, Gustaičio aviacijos instituto fakulteto), Aleksandro Stulginskio universiteto, Vilniaus Socialinių mokslų kolegijos, Vilniaus dizaino kolegijos, Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro, Kauno Miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Kalėjimo departamento prie Lietuvos respublikos teisingumo ministerijos mokymo centro, Alytaus kolegijos, Alytaus profesinio rengimo centro dėstytojus bei ugdytinius. Kapelijos ,,Griežliukė‘‘ dainų lydimi visi išsiskirstė į paskirtas auditorijas, kur pakviesti įstaigų atstovai pristatė savo studijų programas, vedė veiklinimo užsiėmimus, viktorinas, atsivežė parodas, parodomąsias programas. Dalyvaudami ugdymo karjerai užsiėmimuose mokiniai aiškinosi, kokią įtaką žmogaus asmenybės savybės, gabumai, interesai, kompetencijos ir vertybės turi jo karjeros kelio pasirinkimui. Atlikdami pateiktas užduotis, mokiniai atskleidė savo stiprybes ir tobulintinas puses, apžvelgė ir įvertino asmeninę patirtį bei pasiekimus. Suvokė esamus ir būsimus socialinius vaidmenis, galėjo aiškiau įsivaizduoti savo ateitį ir karjeros perspektyvas. Karjeros planavimo  renginį ,,Rinkis ateitį dabar‘‘ vainikavo Alytaus kolegijos lazerių šou. 

Džiaugiamės, kad žengėme dar vieną žingsnį į priekį – pakankamai tvirtą ir platų.  Tikimės, kad ši Karjeros diena bus ne paskutinė gimnazijos istorijoje, ji tiesiog taps gražia tradicija, nes svečių vesti užsiėmimai ne tik gerai nuteikė, įpūtė naujų vėjų į gimnazijos ir Alytaus rajono mokinių gyvenimą, tačiau ir padėjo jiems suprasti, kad šiuolaikiniame informacijos pasaulyje, kur žinios, įgūdžiai ir gebėjimai yra iškeliami kaip vienos didžiausių vertybių, būti neišsilavinusiu arba neišmanančiu yra tiesiog nesolidu. Vaikai, augantys su nuostata, kad išsilavinimas, kompetencija yra vertinami nė kiek ne mažiau nei asmens savybės, užauga į suaugusiuosius, kurie net baigę mokslus ir dirbantys mėgstamus darbus, nepailsta ieškoti galimybių mokytis visą gyvenimą. 

Alytaus rajono ir Pivašiūnų gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė Auksė Čyžiūtė,

 mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja Dainora Tereščenko