Danielius Jakubavičius

Štai taip Kalėdų senelis su savo ponia Kalėdiene lankėsi Alovės Švč. Trejybės bažnyčioje ir pas vaikučius aplinkiniuose kaimuose.