2009 m. balandžio mėn. 26 d. Alovėje po sekmadieninių mišių Ramunės ir Juozo Miškauskų sodyboje įvyko graži "Jurginių" šventė. Šeimininkai, piemenukams padedant, visiems susirinkusiems parodė kokiomis tradicijomis pavasarį būdavo pirmąkart per Jurgines išgenami gyvuliai į pievas. O tuoj pat svečiai buvo vaišinami kepta kiaušiniene, bandomis, gira ir žinoma arielka. Gražiai padainavus aloviškiams, estafetę perėmė "Punelės" vyrai iš Punios. Matėsi, kad visi, ir jauni ir seni, buvo be galo patenkinti tokia puikia švente. Vena iš organizatorių Danutė Janukaitienė paminėjo visiems, kad šiam šauniam suėjimui niekas valdiškų pinigų neskyrė. Tik dėka vietinio klebono Stanislovo Stankevičiaus (parėmė finansiškai) ir visų aloviškių, kurie prisidėjo kas dešimčia kiaušinių, kas paltimi lašinių ar padaryta gira, šis planuotas renginys įvyko. Pasirodo, kad norint įgyvendint planuojamą idėją, nevisada prireikia daugybės pinigų, tam dažnai pakanka visų dalyvaujančiųjų noro ir darnos. Visa tai foto, video reportažuose. .