Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą jubiliejinio gimtadienio proga pasveikino Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ir mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas. Linkėdami neišsenkančios energijos, šiltų ir nuoširdžių žmogiškų santykių bei geranoriškumo, drauge su jubiliatu džiaugėsi sukaktimi.

Pernai Vilkaviškio katedroje paminėtas Vilkaviškio vyskupo ordinaro R. Norvilos kunigystės 25-erių metų jubiliejus, šiemet – asmeninis 60-ies metų. Tačiau svarbių ir įsimintinų jubiliejų sąrašas tuo nesibaigia, dvasininkas 2017-aisiais mini konsekravimo vyskupu 20-metį bei  tarnystės Vilkaviškio vyskupijoje 15 metų sukaktį.

Jubiliatas dažnai pabrėžia, kad didžiausios vertybės kunigo ir tikinčiųjų, visų žmonių santykiuose esą bendruomeniškumas, geranoriškumas, paprastas ir nuoširdus žmogiškas ryšys, palaikymas ir supratimas. Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas džiaugiasi, jog Alytaus rajono tikinčiųjų ryšys su vyskupu – išskirtinis, o žmonių pagarba lydima nuoširdžiausiais žodžiais.

Alytaus rajono savivaldybės informacija