Danielius Jakubavičius

Siūlau pasižiūrėti tradicinės Pivašiūnų Joninių šventės fragmentų: