2009 m. birželio mėn. 20 d. vakare Alytaus raj. Alovėje vyko graži, viena pirmųjų rajone, Joninių šventė. Pasirodymą pradėjo vaidilutės, kurios nuo kalno į aikštę palengva nusileido deglais nužymėtu taku. Paskui jas sutartinai atlingavo ir aktyvioji aloviškių kapela "Susiedai". Na, o greitai užkūrus Joninių laužą, pirmasis šokis buvo skirtas tik Jonams ir Janinoms.Tuoj pat nedrąsiems žiūrovams buvo organiziojami žaidimai: virvės traukimas, estafetė bėgimas maišuose. Visus linksmino kaimiška kapela iš Venciūnų, aloviškės Kristina ir Ramunė, vestuvinis ansamblis Romantika iš Alytaus. Belieka pridurti, kad vyrams(pasiūlymus gavo moteriškės, bet nei viena neprisijungė) buvo surengtas plastmasinio "kaušelio", žinoma pripilto alaus, kas ilgiau išlaikys ištiestoje rankoje konkursas. Tačiau nei vienas iš dalyvavusių vyrų nepasidavė ir kai pagaliau visiems žiūrovams pabodo laukti kas iš jų stipriausias, garbi komisija nusprendė, kad tebūnie lygiosios, ir kad visi vietoj apdovanojimų gali išlenkti tą savo rankoj spaudžiamą alų... O atėjus gūdžiam vidurnakčiui, matyt pats Dievulis nusigando, kad įsilinksminę aloviškiai tikrai gali surasti paparčio žiedą,  jų išsiskirstymui pasiuntė trumpą, bet drūtą lietuką. O ar rado kas beskubėdamas namo tą išsvajotąjį žiedelį, net ir nežinau... Aš šitoj šventėj irgi buvau ir kaip jokioj kitoj merginas šokdinau, alų midų gėriau, negana to dar ir į namus lauktuvių pilną glėbį parsivežiau... Visa tai foto, video reportažuose. .