Rugsėjo 12 d. Varėnoje lankėsi Jaunimo reikalų departamento (JRD) direktorius Jonas Laniauskas ir JRD Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Asta Tiškutė, kuri atsakinga už regioninę jaunimo politiką. Vizito tikslas – aptarti jaunimo politiką Varėnoje, susipažinti su esama situaciją, iššūkiais ir galimybėmis. Susitikime dalyvavo Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Svirskienė, jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Grigėnė, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Jurgita Keršienė, Varėnos švietimo centro direktorė Janina Šimelionienė. Susitikimo pradžioje meras A. Kašėta padėkojo svečiams už apsilankymą ir pažymėjo, jog jaunimo politika yra aktuli tema ir šiam klausimui skiriama vis daugiau dėmesio, todėl abipusės įžvalgos, bendradarbiavimas prisidės prie sėkmingo jaunimo politikos įgyvendinimo Varėnos krašte.

Varėnos jaunimo situaciją pristatė D. Grigėnė. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 m. jaunimo nuo 14 iki 29 m. skaičius Varėnos mieste buvo 1 701, o kaimuose – 2 940, tai sudaro 20,16% visų rajono gyventojų. Panaši situacija yra daugelyje rajonų. Jaunimo problemų sprendimo Varėnos rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plane numatyti tokie rajono jaunimo politikos prioritetai: jaunimo organizacijų stiprinimas ir veiklos kokybės gerinimas; jaunimo verslumo skatinimas; jaunimo pilietinio aktyvumo, savarankiškumo, motyvacijos ir laisvalaikio užimtumo plėtojimas. Šioms sritims skiriamas nemažas dėmesys.

Jau 13 metų jaunimo organizacijoms stiprinti pagal jaunimo veiklos finansavimo tvarką skiriamas atskiras finansavimas. Remiamos jaunimo iniciatyvos. Vienas iš geriausių 2017 m. pavyzdžių – Varėnos bėgimo klubo surengtas labdaringas bėgimas „Geras grįžta geru“. Klubas parengė projektą, kurio lėšos buvo skirtos bėgimo organizavimo priemonėms įsigyti, o surinktas lėšas galėjo skirti kilniam tikslui. Organizatoriai nuvežė socialiai remtinų šeimų vaikus prie jūros. Daugelis ją matė pirmą kartą. Jaunimo organizacijos ne tik teikia projektus, bet ir dalyvauja jaunimo politikos formavimo procese: jaunimo organizacijų atstovai įtraukti į Jaunimo reikalų tarybos veiklą (JRT). Svarbu pažymėti, kad šiais metais, siekiant stiprinti JRT, jaunimo organizacijas bei mokinių tarybas, pradėtas bendradarbiavimas su Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybėmis.

Vis daugiau dėmesio skiriama jaunimo verslumui skatinti. Tai prisideda prie jaunimo užimtumo, visuomenės ir krašto gerovės. Smulkiam ir vidutiniam verslui remti kiekvienais metais skiriama 22 600 Eur (1% savivaldybės biudžeto). Organizuojami ir verslumo skatinimo renginiai. Pavasarį vyko verslumo ugdymo seminaras „Nuo idėjos iki verslo“, mero iniciatyva su jaunimu buvo susitikęs Lietuvos pramonės konfederacijos prezidentas Robertas Dargis. Smagu, kad būtent Varėnoje startavo tarptautinė „Coca-Cola HBC Lietuva“ ir NVO „Junior Achievement Lietuva“ programa „Youth Empowered“, o rugpjūčio mėn. vykusioje Tarptautinėje jaunimo dienoje šurmuliavo jaunųjų verslininkų mugė. Jau tradicija tampa verslo popietės su meru. Jų metu aptariami verslo atstovams aktualiausi klausimai.

Kalbant apie jaunimo pilietinio aktyvumo, savarankiškumo, motyvacijos ir laisvalaikio užimtumo plėtojimą, galima pasidžiaugti, jog Varėnos jaunimas pilietiškai aktyvus ir iniciatyvus. Turime puikių pavyzdžių. Vienas iš jų – gegužės mėn. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokinė Orinta Krivaitė organizavo Europos jaunimo savaitės renginį „Idėja+“ bei su komanda dalyvavo nacionaliniame renginyje Klaipėdoje. Jaunimo atstovai talkina viename iš populiariausių Varėnos viešosios bibliotekos renginių „Auksiniai protai“.

Galime pasidžiaugti gerėjančiomis turtingesnio ir kokybiškesnio laisvalaikio plėtojimo sąlygomis. Šiais metais atidarytas Varėnos sporto centro baseinas jau tapo pamėgtu traukos centru, jame krašto gyventojai ir svečiai gali džiaugtis ne tik vandens pramogomis – čia taip pat suteikiama galimybė lankyti grupines veiklas, tokias kaip plaukimo pamokos, kineziterapijos bei aerobikos užsiėmimai vandenyje. Visus grupinius užsiėmimus, kuriems reikalinga išankstinė registracija, veda profesionalūs treneriai bei specialistai. Turime atnaujintą miesto stadioną, prie Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos numatoma atidaryti dvi lauko teniso-tinklinio aikšteles ir vieną krepšinio aikštelę. Varėnos krašto legendų ir padavimų parke įrengtas ir jau metus veikiantis lauko treniruoklių kompleksas, skirtas tiek jaunimui, tiek visiems Varėnos miesto gyventojams. Lauko treniruokliai pritaikyti įvairaus fizinio aktyvumo žmonėms, dalis jų tinkami žmonėms su negalia. Varėnoje veikia Atviras jaunimo centras (Švietimo centre) ir Atvira jaunimo erdvė (bibliotekoje). Jaunimas taip pat pamėgo lankytis atnaujintose kino ir parodų salėse, čia rodomos pačios populiariausios kino naujienos, o bilietai žymiai pigesni nei didmiesčiuose.

Varėnos švietimo centre įgyvendinamas socialinis projektas jaunimui „Atrask save“. Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 metų jaunimo skaičių įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.  Nors 2017 m. pradžioje projekto įgyvendinimo rodikliai buvo žemi, tačiau savivaldybei bei seniūnijoms   suteikus reikiamą pagalbą, projekto „Atrask save“ rodikliai pasikeitė ir Varėnos švietimo centras pateko tarp 12  geriausiai projektą įgyvendinančių įstaigų.

Žvelgiant į perspektyvą, keliamas klausimas dėl savanoriškos veiklos modelio sukūrimo bei mobilaus darbo su jaunimu galimybių. Varėnos rajonas pats didžiausias pagal užimamą teritoriją, kaimeliai nutolę nuo savivaldybės centro, todėl mobilaus darbo su jaunimu poreikis jaučiamas. Šiuo atveju laukiama, kol bus patvirtintos veiklos formų ir modelių koncepcijos nacionaliniu mastu. JRD direktorius pažymėjo, kad jie kaip tik dirba šia linkme. Susitikimo pabaigoje J. Laniauskas pasidžiaugė, kad Varėna jaunimo politikai įgyvendinti skiria daug dėmesio, pasiūlė teikti pagalbą ar konsultacijas, jeigu jų prireiktų. Tą pačią dieną JRD atstovas Aistis Ramanauskas teikė konsultacijas Varėnos jaunimo reikalų tarybai. 

 

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė