2022 09 30 Janina Žeimienė paliko Alytaus r. Simno spec. m-klos direktorės postą.
Padėka už nuveiktus darbus, sveikinimai.
Video: